Op de eventueel te verstrekken opdracht voor een project zal van toepassing zijn de “Rechtsverhouding opdrachtgever – adviseur, DNR 2011”, waarvan u verklaart een exemplaar te hebben ontvangen of in ieder geval met de inhoud ervan bekend te zijn.